dota2mc

[RU] Team Secret vs Team Nigma (0-1) BO2 | WePlay AniMajor by @v1lat & @bafikk

Clipped by WinterDrow