Sykkuno

Sykkuno explains why he don't encourage chat to sub.