Profile banner for imonitaz

416 followers

ImonitaZ

Привет МАШИНИ, подвизавам се като ImonitaZ , начинаещ streamer, който цели да разпространи най-любимите си ,но не толкова популярни игри, и да създаде нова ера в streaming обществото. Тук ще играем НОВИ и СТАРИ игри , ще реагираме на НОВИ и СТАРИ видеа и ще се РАЗЦЕПВАМЕ ЯКО с НОВИ и СТАРИ вилъри !