Profile banner for nl_gabber_nl

3.2K followers

nl_gabber_nl

Give respect and maybe ya get some back! Fight to stay positive!

Panel Content
Coin pusher world is a free to join game!! New players start off with 1000 coins! :D Type !all or a number with a max of 50 coins.. You can also use one of these emotes :VirtualHug: :PrideWorld: :PansexualPride: :PizzaTime: Subscribers can also use the team positive emote :nlgabbTp1: You can also do !kick or !punch..(10 min cooldown) You also win tickets wich you can use to get custom coins!! Go to https://coins.coinpusherworld.co.uk for more info! ********************************** PLEASE GIVE FEEDBACK TO CPW!!! *********************************** The people at CPW are looking for feedback!!! Please take your time and go to this website and leave these amazing people some feedback!!! And tell them your from the team positive community :D It would be greatly appriciated!!! Go to https://cpwgames.com/feedback.html It realy helps them alot!! Thank you! With your feedback they can make the game even better!!! You're feedback could make the diffirents!! But also let's them know how people like the game.

Game Commands

Panel Content
Coin Pusher World : !all !insert ( 1 / 50 ) !kick !punch !wall ( Cost 1,000 tickets ) ******************************* Diamond Skeeball : Join random by typing !roll Want to be more specific : !roll [power 1 to 5] [startingPost -5 to 5] [rotation -30 to 30]
Panel Content
+ Hou het netjes in de chat + Niet spammen + Heb respect voor elkaar + Racisme word niet getolereerd!! + Heb je vragen stel ze gerust :) ik zal probere snel te reageren :) + Geen zelf promote ========================= =+=English=+= ========================= + Keep it neat in the chat + Do not spam + Have respect for each other + Racism will not be tolerated !! + Do you have questions? Feel free to ask me in chat . I will try to respond quickly :) + No selfpromote
Panel Content
Donatie's worden echt enorm gewaardeerd maar zijn GEEN plicht!!!!! Doneren kan door middel van een geld donatie of via Bits of je kunt aboneren :D *Sorry maar Ik doe niet aan terug betalingen!! * ========================= =+=English=+= ========================= Donations are really appreciated, but are NOT a must !!!!! You can donate by means of a money donation or via Bits or you can subscribe :D *Sorry but I don't do refunds!!! *
Panel Content
I explain something here because I often get the question why I often have a headache or a bad day. I do NOT want special attention !!!! please just be yourself i do too :) -------------------------------------------------- ---------- Due to a brain haemorrhage I have had problems with my brain and ears since I was 4 years old. Since I was 4 years old I have had 33x on my mind because, among other things, I had become deaf. Unfortunately, there was little success during those attempts and my hearing is currently 2% on the left and 9% on the right. At the end of 2015 I was suggested for the last time. Since that operation, I have had enormous problems with 7 very loud and often painful beeps and 2 wind noises that do not go away, also called Tinitus. Unfortunately, after that last operation, a muscle that comes from my heart has grown into the scar tissue of my ear. Because of this I now hear two wind tubes 24/7 and 7 beeps and my heart functions such as hearing blood being pumped through the veins. There is no medical solution for this and so I cannot help it to date. This is partly due to the fact that these are one of the most extreme circumstances of which too little is known. I was also recently confirmed that one day my hearing will disappear completely. I will then be deaf and only hear the tones, wind noises and heart functions. However, there is nothing that can stop this and it is not known when this will happen. It can happen that I suddenly hear nothing anymore and I have also been told that once that happens there is nothing to get my hearing working again. As soon as I try to do something and make an effort, my head starts pounding and the tones get louder and louder according to the measurements I keep on going. If I have been in busy and / or loud environments for too long, I have so much headache and irritation that it can sometimes last for days and I cannot do anything. You can imagine that this really gives me a lot of irritation and negative emotions so that I don't have a schedule of when I stream or when the music is on when I do stream live. For example, it causes enormous Fatigue, Headaches, Insomnia, Irritation, a whole bunch of negative feelings and emotions due to what it causes and rejects. But that together also causes a lot of negative feelings because I want to but can't. I have to say that I have a fantastic girlfriend who support and support me enormously together with a group of wonderful friends from all over the world !! So really great respect and gratitude for those people on my behalf. Without them I was history. I hope this is a clear explanation. If you want to know if anything else, just ask. ================= why do I stream ?? ================= It gives me a huge positive boost when I see how cozy it can be in chat. With that you also help me through that I am distracted from my irritations and for a moment I am not bothered by it. And I also enjoy trickery and I like to share that with you. My girlfriend even says that I am positiver when I stream live so what stops me !! So Team Positive. Not only because I can use positive energy myself, but also because we can all use a positive energy boost in our lives. So if my head allows it and doesn't hurt too much, I'm always live :)
Panel Content
Omdat ik vaak vragen krijg over mijn hoofdpijn & Rot dagen, hieronder een uitleg Ik wil GEEN speciale aandacht!!!! wees alsjeblieft gewoon jezelf dat doe ik ook :) Door een hersenbloeding heb ik sinds mijn 4e problemen met mijn hersenen en oren. Sinds mijn 4e ben ik 33x geopereerd aan mijn hoofd omdat ik onder andere doof was geworden. Helaas is er tijdens die operaties weinig succes geboekt en is mijn gehoor links 2% en rechts 9%. Eind 2015 ben ik voor het laatst geopereerd. Sinds die operatie heb ik enorme last van 7 zeer luide en vaak ook pijnlijke pieptonen en 2 wind suizen die niet weggaan ook wel Tinnitus genoemd. Helaas is er na die laatste operatie een spier die vanuit mijn hart komt in het littekenweefsel van mijn oor gegroeid. Hierdoor hoor ik nu 24/7 twee wind suizen plus 7 pieptonen en mijn hartfuncties zoals het horen van bloed dat door de aderen gepompt wordt. Er is geen medische oplossing hiervoor en dus kan ik er tot heden niet mee geholpen worden. Dit komt mede door dat dit een van de meest extreme omstandigheden zijn waar nog te weinig van bekend is. Mij is onlangs ook bevestigd dat er een dag komt dat mijn gehoor volledig verdwijnen zal. Ik zal dan doof zijn en enkel nog de tonen, wind suizen en hartfuncties horen. Echter is er niks wat dit tegen kan houden en ook niet bekend wanneer dit zal voorvallen. Het kan zomaar gebeuren dat ik ineens niks meer hoor en er is mij ook verteld dat als dat eenmaal gebeurt er niks is om mijn gehoor weer werkende te krijgen. Zodra ik iets probeer te ondernemen en mij daarvoor inspan begint mijn hoofd te bonken en worden de tonen luider en luider naar maten ik door blijf gaan. Als ik te lang in drukke en/of luide omgevingen ben heb ik zoveel hoofdpijn en irritatie dat het soms dagen aan kan houden en ik niks kan doen. Je kunt je voorstellen dat dit dus echt waanzinnig veel irritaties en negatieve emoties geeft waardoor ik bijvoorbeeld geen schema heb van wanneer ik stream of met de muziek hard aan staat als ik wel live stream. Het veroorzaakt bijvoorbeeld enorme Vermoeidheid, Hoofdpijn, Slapeloosheid, Irritatie een hele hoop negatieve gevoelens en emoties door wat het veroorzaakt en afgekeurd worden. Maar dat samen maakt ook veel negatieve gevoelens los omdat ik wel wil maar het niet kan. Ik moet er wel bij zeggen dat ik een fantastische vriendin heb die mij samen met een groep geweldige vrienden en vriendinnen van over heel de wereld enorm steunen en support geven!! Dus echt dikke respect en dankbaarheid voor die mensen namens mij. Zonder hun was ik geschiedenis. Ik hoop dat dit een duidelijke uitleg is. Wil je alsnog iets weten vraag het gerust. ================= Waarom stream ik?? Het geeft mij een enorme positieve boost als ik zie hoe gezellig het kan zijn in de chat. Daarmee helpen jullie mij ook door dat ik ben afgeleid van mijn irritaties en er voor een moment even "geen "last van heb. En ik geniet ook enorm van vrachtwagen rijden en deel dat graag met jullie. Mijn vriendin zegt zelfs dat ik positiever ben als ik live stream dus wat houdt me tegen!! Zodoende Team Positief. Niet alleen omdat ik zelf positieve energie kan gebruiken maar ook omdat we allemaal wel een boost positieve energie in ons leven kunnen gebruiken. Dus als mijn hoofd het toelaat en dus niet te veel pijn doet ben ik altijd live :)