raizino

League Duo Night! Wanna Duo or watch a duo? Happy Friday