TheSorika

sorika düşman atışından metriks gibiestetik kafa haraketileriyle kurtuldu