p4pa

Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje. | !ig | !server | !disc